Keskitetty tietokonepohjainen liikenteenohjausjärjestelmä

Mipron modulaarinen ja joustava liikenteenohjausjärjestelmä varmistaa luotettavan ja tehokkaan rataliikenteen kaikissa tilanteissa. Järjestelmä integroituu saumattomasti erityyppisiin asetinlaitejärjestelmiin ja tarjoaa yhtenäisen käyttöympäristön, tiedonsiirtoyhteydet ja rajapinnat niiden ohjaukseen.

dynaaminen ohjausympäristö ja automatiikka tehostavat käyttäjien työtä

Liikenteenohjaajien on työssään hallittava entistä suurempia tietomääriä: hallittavat ohjausalueet ovat kasvaneet resurssien käytön tehostuessa ja liikenteenohjauskeskusten keskittyessä. Liikenteenohjaajien työ vaatii myös jatkuvaa yhteydenpitoa radan kunnossapitoon, junan kuljettajiin ja vaihtotyöhenkilöstöön. Valtavasta tietomäärästä liikenteenohjaajan on pystyttävä välittömästi havaitsemaan poikkeavat tilanteet ja tapahtumat ja reagoitava niihin nopeasti. Mipron liikenteenohjausjärjestelmä ottaa liikenteenohjaajien työn haasteet huomioon; se on nimenomaan suunniteltu yhteistyössä käyttäjien kanssaan.

Ominaisuudet

  • Modulaarinen järjestelmärakenne
  • Helposti integroitava ja mukautuva
  • Korkea käytettävyys ja jatkuva järjestelmäkehitys
  • Helppokäyttöisyys
  • Yhtenäiset, käyttäjäystävälliset toiminnot