Mipro REGO -tilannekuvajärjestelmä

HALLITSE JA JOHDA – KESKITY OLENNAISEEN

Mipro REGO on paikkatietojärjestelmään (GIS Geographic Information System) perustuva tilannekuvajärjestelmä, joka yhdistää eri järjestelmien tilannetiedon ja ihmisten päättelykyvyn. Selkeän ja helposti hyödynnettävän tiedon merkitys korostuu erityisesti silloin, kun prosessissa sattuu jotakin odottamatonta.

Mipro REGO kerää tietoa olemassa olevista järjestelmistä, analysoi ja käsittelee tietoja ja esittää ne helposti käytettävässä muodossa luoden näin pohjan paremmalle päätöksenteolle sekä tehokkaammalle viestinnälle.

Ominaisuudet

  • Esittää keskeiset tiedot karttanäkymässä.
  • Kerää ja yhdistää tietoja olemassa olevista järjestelmistä kuten paikkatieto-, omaisuudenhallinta- ja turvajärjestelmistä, IoT-ratkaisuista ja antureista.
  • Analysoi kerätyn tiedon ja visualisoi sen avulla nykyisen tilanteen ja rakentaa tulevaisuuden ennakointimalleja.
  • Konfiguroi ja generoi automaattiset hälytykset kerätyn ja käsitellyn tiedon pohjalta.
  • Korostaa ja viestii mielenkiintoisia tapahtumia organisaation sisällä.