Metro Asetinlaitejärjestelmä

Tietokonepohjainen ja vikaturvallinen asetinlaitejärjestelmä

Mipron tietokonepohjainen ja vikaturvallinen asetinlaitejärjestelmä on kehitetty ohjaamaan ja hallitsemaan tiheästi liikennöityä ja vaativaa raideliikennettä. Modulaarinen ja joustava järjestelmäarkkitehtuuri mahdollistaa erilaiset liikennöinti- ja operointimallit sekä molempiin suuntiin tapahtuvan raideliikennöinnin. Järjestelmää voidaan tulevaisuudessa laajentaa tai muokata erittäin monipuolisesti liikennöintiosuuden ratalaitteissa tai raideliikennekalustossa tapahtuvien muutosten ja/tai päivitysten mukaisesti.

Mipron asetinlaitejärjestelmä valvoo ja ilmaisee kaikkien ratalaitteiden tilatiedot liikennöintiosuudella, mikä takaa luotettavan raideliikenteen ohjauksen ja valvonnan.

ominaisuudet

  • Korkea käytettävyys ja redundanttisuus
  • SIL4-turvallisuuden eheyden taso (Safety Integrity Level)
  • Yhteensopivuus olemassa olevan ratalaitteiston ja järjestelmien kanssa
  • Pitkä tuote-elinkaari ja helppo ylläpidettävyys
  • Modulaarinen ja skaalautuva järjestelmäarkkitehtuuri.