Miprolla yhteiskunnallinen vastuullisuus on luonnollinen osa päivittäistä työtämme. Yrityksenä, jonka toimialana on turvallisuus, ymmärrämme vastuumme ja vaikutukset tuottaessamme turvallisia ja toimivia ratkaisuja joukkoliikenteeseen ja puhtaan veden tuotantoon.

Mipro toimittaa YK:lle vuosittain Corporate Responsibility -raportin. Yhteiskuntavastuuseen liittyvät toimenpiteet ja pyrkimyksemme sekä niiden raportointi ovat meille tärkeitä: niiden kautta me välitämme arvomme sidosryhmillemme ja rohkaisemme muita pieniä ja keskisuuria yrityksiä vastuullisuuteen.

Yhteiskuntavastuun raportoinnista on tullut erinomainen työkalu toimintamme kehittämiseen. Sen lisäksi se on tehokas keino muistuttaa siitä, miksi me ylipäätään olemme mukana tässä liiketoiminnassa. Me haluamme osallistua aktiivisesti yhteiskunnan rakentamiseen ja kehittämiseen ja nähdä ne arvot ja mahdollisuudet, joita syntyy rakennettaessa menestyvää yritystä sekä paikallisen että globaalin yhteiskuntavastuun kautta.