Huomio seuraavat ohjeet logon käytössä:

 • Älä käsittele logoa millään tavoin:
  - älä tiivistä tai laajenna logoa
  - älä tuo mitään uusia elementtejä logoon
  - älä muuta logon suuntaa
  - älä muuta logon väriä
 • Kunnioita logon suoja-aluetta.
 • Älä tuota logoa vakiokirjasimilla: Mipron logo on tuotettu kuvana eikä sitä voi toistaa millään kirjasintyypillä.
 • Älä käytä logoa lauseessa, otsikossa tai muissa teksteissä tekstin osana. Mipro kirjoitetaan tekstissä samalla kirjasintyypillä, millä kyseinen teksti on kirjoitettu.