Tunnus

Mipro-logoa voi käyttää tiedotuksellisiin tarpeisiin, jotka liittyvät Miproon. Tunnuksen käytössä on noudatettava hyviä tapoja sekä sen käytöstä, asemoinnista ja värityksestä annettuja ohjeita.

Mipron logon on oltava aina korkealaatuinen ja alkuperäisestä aineistosta ladattu. Mainitse Mipro aineiston lähteeksi.

Huomio seuraavat ohjeet logon käytössä:

 • Älä käsittele logoa millään tavoin:
  - älä tiivistä tai laajenna logoa
  - älä tuo mitään uusia elementtejä logoon
  - älä muuta logon suuntaa
  - älä muuta logon väriä
 • Kunnioita logon suoja-aluetta.
 • Älä tuota logoa vakiokirjasimilla: Mipron logo on tuotettu kuvana eikä sitä voi toistaa millään kirjasintyypillä.
 • Älä käytä logoa lauseessa, otsikossa tai muissa teksteissä tekstin osana. Mipro kirjoitetaan tekstissä samalla kirjasintyypillä, millä kyseinen teksti on kirjoitettu.