Logot ja käyttöohjeet

Mipron logoa voi käyttää tiedotuksellisissa aineistoissa, jotka liittyvät Miproon. Tunnuksen käytössä on noudatettava hyviä tapoja sekä niiden käytöstä, asemoinnista ja värityksestä annettuja ohjeita.

Logot otetaan aina käyttöön sähköisessä muodossa olevasta alkuperäisaineistosta. Tämä takaa, että logon rakenne, muoto, mittasuhteet ja asettelu säilyvät virheettöminä ja korkealaatuisina.