Metroratkaisut

Tietokonepohjainen ja vikaturvallinen asetinlaitejärjestelmä

Mipron tietokonepohjainen ja vikaturvallinen asetinlaitejärjestelmä on kehitetty ohjaamaan ja hallitsemaan tiheästi liikennöityä ja vaativaa raideliikennettä. Modulaarinen ja joustava järjestelmäarkkitehtuuri mahdollistaa erilaiset liikennöinti- ja operointimallit, järjestelmän laajennukset ja muutokset sekä helpon integroitavuuden olemassa oleviin infrastruktuureihin.

ominaisuudet

 • Korkea käytettävyys ja redundanttisuus
 • SIL4-turvallisuuden eheyden taso (Safety Integrity Level)
 • Yhteensopivuus olemassa olevan ratalaitteiston ja järjestelmien kanssa
 • Pitkä tuote-elinkaari ja helppo ylläpidettävyys
 • Modulaarinen ja skaalautuva järjestelmäarkkitehtuuri.

ATS Automatic Train Supervision

Mipron ATS-käytönohjausjärjestelmä on moderniin teknologiaan perustuva tietokonepohjainen raideliikenteen ohjaus- ja hallintajärjestelmä. Sen toiminnot ja ominaisuudet on suunniteltu täysin automaattiseen operointiin ja vaativiin tiheästi liikennöityihin kohteisiin. ATS-käytönohjausjärjestelmän automatiikkatoiminnot ohjaavat asetinlaitteiden kulkuteiden asetusta ja matkustajainformaation dynaamista toimintaa.

ominaisuudet

 • Täysin automatisoidut ohjaustoiminnot tiheästi liikennöityyn liikenneympäristöön
 • Modulaarinen ja skaalautuva järjestelmäarkkitehtuuri
 • Käytettävyys ja mukautuvuus
 • Helposti integroitavissa asetinlaite- ja muihin järjestelmiin
 • Toimintomoodit liikenteen erikoistilanteiden hallintaan
 • Simulointi ja playback-toiminnot ovat kiinteä osa järjestelmää.