Tehokkuutta ja turvallisuutta rautatieliikenteen hallintaan

Turvallisuus ja käytettävyys ovat raideliikenteen ykkösprioriteettejä. Mipron rautatie- ja metrojärjestelmät täyttävät korkeimman SIL4-tason turvallisuuden eheyden vaatimukset (Safety Integrity Level) - maailmanlaajuisesti.

Mipro on rautatiejärjestelmien pioneeri ja asiantuntija, joka on kehittänyt ja toimittanut rautatieliikenteen turvallisuutta valvovia järjestelmiä yli 25 vuotta. Mipron asetinlaite- ja liikenteenohjausjärjestelmillä valvotaan jo yli puolta Suomen ratakilometreistä.