Neljä vuosikymmentä turvallisuuden edelläkävijänä

Teollisuuden prosessien toiminnalliseen turvallisuuteen liittyvät järjestelmät (TLJ) ovat Mipron ydinosaamista. Olemme toimittaneet 35 vuoden ajan ratkaisuja energiatuotannon, kemian- ja kaivosteollisuuden sekä raskaan metalliteollisuuden toiminnallisen turvallisuuden hallintaan.

  • Kemianteollisuuteen olemme toimittaneet ohjelmoitavia turvajärjestelmiä kuten vetyperoksidin valmistusprosessin suojausjärjestelmiä.
  • Energiateollisuuteen olemme toimittaneet kattilasuoja- ja poltinohjaussovelluksia.
  • Automaattikaivosten turvajärjestelmiä olemme toimittaneet kohteisiin, joissa olosuhteet ovat haasteellisia. Kaivosturvallisuutta valvovia järjestelmiämme on käytössä muun muassa Chilessä, Etelä-Afrikassa, Australiassa ja Kanadassa.