Mipro - Neljä vuosikymmentä turvallisuuden edelläkävijänä

40 vuotta ratkaisuja vesihuollon ja raideliikenteen turvallisuuden hallintaan

Tämä vuosi on Miprossa juhlavuosi: jo neljän vuosikymmenen ajan olemme olleet mukana rakentamassa turvallisempaa ja toimivampaa yhteiskuntaa. Raideliikenteen, vesi- ja energiahuollon sekä teollisuuden turvallisuuden hallintaan kehittämämme ratkaisut varmistavat asiakkaidemme toiminnan turvallisuuden ja samalla myös julkisen liikenteen, ympäristön, vesihuollon ja juomaveden turvallisuuden.

Lukuisat kotitaloudet käyttävät Mipron järjestelmien kautta tuotettua puhdasta vettä. Mipron raideliikenteen ohjausjärjestelmillä ohjattujen ja valvottujen matkojen määrät nousevat vuodessa miljooniin.

MIPRO PÄHKINÄNKUORESSA

Mipro on raideliikenteen ja teollisuuden järjestelmiin erikoistunut asiantuntijayritys. Mipron järjestelmiä käytetään rautatie- ja metroliikenteen sekä teollisuusprosessien turvallisuuden hallinnassa ja vesi- ja energiahuollon prosessien ohjauksessa.

 • Työllistämme tällä hetkellä noin 115 henkilöä.
 • Pääkonttorimme on Mikkelissä, toimipisteet Oulussa, Espoossa ja Tallinnassa.
 • Olemme globaalisti toimiva yritys: toimimme koko Suomessa sekä mm. Virossa.
 • Asiakkaitamme ovat mm. Väylä (Väylävirasto), HKL, Eesti Raudtee sekä lukuisat vesi- ja energiahuollon yhtiöt.
 • Olemme osa Mipro Group -konsernia.

historia

Kun Mipro perustettiin vuonna 1980 nimellä Mikkelin Prosessiohjaus Ky, sen toimialana oli prosessiteollisuuden sekä vesihuollon automaatiosuunnittelu ja -asennukset. 90-luvun alun ainutlaatuinen oivallus hyödyntää teollisuuden turvalogiikoita rautatiejärjestelmissä laajensi yrityksen toimialaa ratkaisevalla tavalla. Siitä lähtien Mipro on ollut rautatiejärjestelmien pioneeri Suomessa. Vesihuolto on säilynyt yhtiön toisena päätoimialana, ja tällä hetkellä olemme yksi johtavia veden- ja energianhallintajärjestelmien toimittajia Suomessa.

Lue lisää Mipron historian virstanpylväistä.

Vastuullisuus

Yhteiskunnallinen vastuullisuus on luonnollinen osa päivittäistä työtämme. Yrityksenä, jonka toimialana on turvallisuus, ymmärrämme vastuumme ja vaikutukset tuottaessamme turvallisia ja toimivia ratkaisuja joukkoliikenteeseen ja puhtaan veden tuotantoon.

Noudatamme Yhdistyneiden kansakuntien kymmentä Global Compact –periaatetta. Haluamme osallistua aktiivisesti yhteiskunnan rakentamiseen ja kehittämiseen sekä nähdä ne arvot ja mahdollisuudet, joita syntyy rakennettaessa menestyvää yritystä sekä paikallisen että globaalin yhteiskuntavastuun kautta.

Lue lisää ja perehdy Communication on Progress -raporttiimme.

  laatu ja ympäristö

  Mipro on erikoistunut toimintaa ohjaaviin järjestelmiin sekä toiminnallisen turvallisuuden ratkaisuihin. Panostamme näin ollen erityisesti laatujärjestelmän kehittämiseen ja henkilöstön koulutukseen. Näin varmistamme, että täytämme kansainvälisten standardien vaatimukset projektien toteutuksessa ja laiteteknisissä ratkaisuissa.

  Mipro on sitoutunut ottamaan ympäristön huomioon kaikissa toiminnoissaan. Noudatamme ympäristöperiaatteita, joiden avulla voimme kehittää toimintojamme ja tuotteitamme.

  Lue lisää laatu- ja turvallisuusstandardeista, joita noudatamme.

  tuotekehitys

  Teemme kehitystyötä entistä turvallisemman tulevaisuuden puolesta. Investoimme systemaattisesti teknologia-alustoihin, jotka tukevat liiketoiminta-alueitamme: raideliikenne, vesi, energia ja teollisuus. Kehitystyötämme ohjaavat asiakkaidemme tarpeet, markkinoiden megatrendit sekä tulevat viranomaisvaatimukset.

  tietosuoja

  Tietosuoja on Miprolla osa kokonaisturvallisuutta, ja siten osa päivittäistä toimintaa, toimituksia ja palveluja. Tietosuojaa toteutetaan tasolla, jolla jokainen henkilö johon liittyvää henkilötietoa rekistereistämme löytyy, pystyy luottamaan tiedon luottamuksellisuuteen, eheyteen ja saatavuuteen.

  Lue lisää tietosuojakäytännöistämme.


  tavoitteemme

  Mipron tavoitteena on olla turvallisuuteen liittyvien järjestelmien ja palveluitten luotettavin ja tunnetuin asiantuntijayritys.

  • Tarjoamme asiakkaillemme jatkossakin ratkaisuja kustannustehokkaasti, helposti ja luotettavasti.
  • Tarjoamme asiakkaillemme ratkaisuja, joista yhä suurempi osuus koostuu palveluista.
  • Hyödynnämme innovatiivista ja asiakaslähtöistä tuotekehitystä rautatie- ja teollisuuden ratkaisuissa ja tuotteissa.
  • Vahvistamme asemaamme kotimarkkinoilla ja laajennamme asiakaskuntaamme ulkomaille ja julkisella sektorilla.
  • Investoimme seuraavan sukupolven raideliikenteen hallinta- ja turvalaitejärjestelmiin.

  strategiamme

  • Kansainvälistyminen
  • Kasvu
  • Kehittyminen
  • Yhdessä