Suvi Hyyryläinen, Director, Projects

"Mipron toimialat ovat mielenkiintoisia."

Suvi tuli Miprolle 2002 toukokuussa tekemään diplomityötään Otaniemen teknillisestä korkeakoulusta, jossa hän opiskeli ohjelmistotekniikkaa ja kemian tekniikkaa suuntautumisalana prosessiautomaatio. Tällaista yhdistelmää haettiin, kun Suvi jäi taloon menetelmäinsinööriksi diplomityön valmistuttua. Sittemmin hän on toiminut tiiminvetäjänä ohjelmistotiimissä ja vuodesta 2006 lähtien Suunnittelu ja ohjelmistot -yksikön päällikkönä. Keväällä 2013 Suvi nimitettiin projektitoiminnan johtajaksi.

Suvin mielestä Mipron toimialat – turvallisuuteen liittyvät järjestelmät ja vesi- ja energiahuollon järjestelmät – ovat mielenkiintoisia. Järjestelmien taustalla oleva automaatio on pitkälti sama, mutta käyttöympäristö täysin erilainen. Yhteistä molemmille toimialoille on turvallisuus ja ympäristöystävällisyys. Ne ovat ominaisuuksia, joita Suvi haluaa olla kehittämässä. ”Minulle ei ole sama, millaisia tuotteita olen tekemässä.” Myös pienen perheyrityksen toimintatavat, arvot sekä sitoutuminen yritykseen ja henkilöstöön ovat tekijöitä, joita Suvi arvostaa.

Nykyisessä tehtävässään Suvi nauttii siitä, että voi sparrata porukkaa tekemään parhaansa. Työmenetelmien ja prosessien kehittäminen, johtaminen ja projektitoiminnan hallinta kokonaisuudessaan kuuluvat hänen toimenkuvaansa. ”Esimiestyö vie suuren osan ajasta, mutta se on palkitsevaa. On hienoa nähdä, kun joku onnistuu tehtävässään.”