Metsä-Sairilan jätevedenpuhdistamon automaatiohanke, 2019 - 2021

käytettävyys ja vesiturvallisuus avainasemassa

Mipro toimittaa Mikkelin Vesilaitoksen Metsä-Sairilan uuteen puhdistamoon prosessiautomaation ja –instrumentoinnin kesäkuun lopussa 2019 solmitun sopimuksen mukaisesti. Toimituskokonaisuuteemme kuuluu myös Kenkäveron tulopumppaamon ja Salosaaren mittausaseman automaatio.

MBR-prosessiin perustuva puhdistamo on tekniikaltaan maailman moderneimpia. Projekti on yksi Mipron historian merkittävimmistä vesihuoltosektorin hankkeista. Hankkeen käyttöönotto ajoittuu keväälle 2021.

Avaimet käteen –toimitus

Mipro vastaa Metsä-Sairilan automaatiohankkeesta avaimet käteen -periaatteella. Toimitus sisältää puhdistamolle rakennettavan MISONET-automaatiojärjestelmän, joka liitetään osaksi vesilaitoksen jo olemassa olevaa Mipron toimittamaa automaatiojärjestelmää. Toimitukseen kuuluu myös noin 250 mittaus- ja analyysilaitetta, jotka kytketään osaksi automaatiojärjestelmää.

Puhdistamon ja Kenkäveron tulopumppaamon vesiprosessit kytkeytyvät automaatioon yhteensä noin 5000 liityntäpisteen kautta. Näin saadaan kattavasti reaaliaikaista tietoa, jonka perusteella automaatio säätää puhdistusprosessia tarkasti ja energiatehokkaasti.

MBR-suodatusprosessi ensimmäistä kertaa suomalaiseen jätevedenpuhdistamoon

Metsä-Sairilan uuden laitoksen puhdistusprosessi perustuu kalvobioreaktori (MBR) -tekniikkaan ja sen käytettävyydelle, luotettavuudelle ja puhdistustuloksille on asetettu korkeat vaatimukset. Mipron prosessiautomaation luotettavuus ja korkea käytettävyys varmennetaan kattavilla kahdennuksilla.

Mipro Oy:n myyntipäällikkö Aki Muinonen näkee tärkeänä sen, että yritys voi olla mukana hankkeessa ja myötävaikuttaa siten alueen vesi- ja ympäristöturvallisuuden kehittämiseen.

”Metsä-Sairilan jätevedenpuhdistamon moderni MBR-prosessi vaatii toimiakseen edistynyttä ja luotettavaa teknistä automaatioratkaisua, joka täyttää korkeat käytettävyysvaatimukset. Mipro on jo aiemmin toteuttanut Kenkäveron jätevedenpuhdistamolle MBR-pilottilaitoksen sähkö-, instrumentointi- ja automaatiojärjestelmän ja pystyy näin hyödyntämään Metsä-Sairilan ratkaisussa siitä saamiaan kokemuksia.”

Meidän kannaltamme on positiivista, että Mipro pystyy toimittamaan myös puhdistamon MBR-suodatusprosessin automaation, vaikka kyseessä on Suomen oloissa uudenlainen tekniikka”, Mikkelin vesilaitoksen johtaja Reijo Turkki kommentoi hanketta. Turkki nostaa esille myös sen, että Mipron toimittama nykyinen kunnossapitojärjestelmä laajennetaan koskemaan uutta puhdistamoa: “Näin vältytään useiden järjestelmien ylläpidolta.