Ajankohtaista

Raideliikenteen turvallisuuteen erikoistunut Mipro Oy uudistaa Viron rautateiden turvajärjestelmiä. Vilkkaasti liikennöidyn Lääne–Harju-rataosuuden turvallisuus paranee huomattavasti Eesti Raudteen kanssa tehtävän yhteistyöhankkeen myötä. Nyt solmittu sopimus on merkittävä päänavaus suomalaisen Mipron kansainvälistymiselle ja alan osaamisen viennille.

Mipro Oy ja Liikennevirasto ovat sopineet Ylivieskan ratapihan turvalaitehankkeesta, jossa Mipro uusii 14-raiteisen ratapihan asetinlaitejärjestelmän sekä sen ohjaamat turvalaitteet.

Liikennevirasto ja Mipro sopivat Kotkan ratapihan turvalaitejärjestelmän uusimisesta.


ratkaisut ja palvelut turvallisen ja toimivan ympäristön luomiseen

Vuodesta 1980 lähtien Mipro on ollut mukana kehittämässä turvallisempaa ja toimivampaa raideliikennettä, vesi- ja energiahuoltoa sekä teollisuutta.

Lukuisat kotitaloudet käyttävät Mipron järjestelmien kautta tuotettua puhdasta vettä.

Mipron raideliikenteen ohjausjärjestelmillä ohjattujen ja valvottujen matkojen määrät nousevat vuodessa miljooniin.