Tietosuojapolitiikka Miprolla

Tietosuoja on Miprolla osa kokonaisturvallisuutta, ja siten osa päivittäistä toimintaa, toimituksia ja palveluja. Tietosuojaa toteutetaan tasolla, jolla jokainen henkilö johon liittyvää henkilötietoa rekistereistämme löytyy, pystyy luottamaan tiedon luottamuksellisuuteen, eheyteen ja saatavuuteen.

Tätä politiikkaa laajentavat tietosuojaselosteet, kuvaukset tietojen käsittelystä sekä tietosuojaan liittyvä ohjeistus, joka on erottamaton osa yhteisiä toimintatapoja, ja joka on perehdytetty jokaiselle työntekijälle. Tietosuojaan liittyviä koulutuksia, joiden sisältö on sovitettu työtehtäviin, järjestetään säännöllisesti. Politiikkaa, tavoitteita, menettelyjä ja ohjeistuksia katselmoidaan ja päivitetään säännöllisesti reagointikyvyn ja tietosuojan jatkuvuuden varmistamiseksi.

Riskienhallinta ja poikkeamien käsittely on osa toiminnan jatkuvaa kehittämistä, ja näissä tunnistettuja toimenpiteitä toteutetaan ja toteutumista seurataan. Oikeus tietoon perustuu työtehtäviin ja sidosryhmien kanssa tehtyihin sopimuksiin, sekä tiedot suojataan niiden kriittisyyteen sopivilla suojauskeinoilla.

Tietosuojaan liittyvät vastuut ovat yrityksessä jaettu. Kansallista ja EU:n lainsäädäntöä sekä tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvää tiedotusta seurataan aktiivisesti. Mipron viitekehys tietosuojan toteuttamisessa on EU:n tietosuoja-asetus sekä kansallinen henkilötietojen käsittelyyn liittyvä lainsäädäntö.


Mikkelissä 5.4.2018


Tietosuojaselosteet löytyvät seuraavilta sivuilta:

Verkkosivujen yhteydenottoa koskeva tietosuojaseloste

Työnhakijoita koskeva tietosuojaseloste

Asiakkaita ja sidosryhmiä koskeva tietosuojaseloste


XS Extra
small
MS Medium
small
SM Small
MD Medium
LG Large
no class
visible-xs
visible-ms
visible-sm
visible-md
visible-lg
visible-xs-block
visible-ms-block
visible-sm-block
visible-md-block
visible-lg-block
visible-xs-inline-block
visible-ms-inline-block
visible-sm-inline-block
visible-md-inline-block
visible-lg-inline-block
visible-xs-inline
visible-ms-inline
visible-sm-inline
visible-md-inline
visible-lg-inline
Mobile-first media queries:

--> none
--> @media @mq-ms 480px ->
--> @media @mq-sm 768px ->
--> @media @mq-md 992px ->
--> @media @mq-lg 1200px ->

Visibility classes (visible-, hidden-):

--> xs - 479px extra small
--> ms 480px - 767px medium small
--> sm 768px - 991px small
--> md 992px - 1199px medium
--> lg 1200px - large

0px × 0px