Logot ja käyttöohjeet

Mipron logoa voi käyttää tiedotuksellisissa aineistoissa, jotka liittyvät Miproon. Tunnuksen käytössä on noudatettava hyviä tapoja sekä niiden käytöstä, asemoinnista ja värityksestä annettuja ohjeita.

Logot otetaan aina käyttöön sähköisessä muodossa olevasta alkuperäisaineistosta. Tämä takaa, että logon rakenne, muoto, mittasuhteet ja asettelu säilyvät virheettöminä ja korkealaatuisina.


XS Extra
small
MS Medium
small
SM Small
MD Medium
LG Large
no class
visible-xs
visible-ms
visible-sm
visible-md
visible-lg
visible-xs-block
visible-ms-block
visible-sm-block
visible-md-block
visible-lg-block
visible-xs-inline-block
visible-ms-inline-block
visible-sm-inline-block
visible-md-inline-block
visible-lg-inline-block
visible-xs-inline
visible-ms-inline
visible-sm-inline
visible-md-inline
visible-lg-inline
Mobile-first media queries:

--> none
--> @media @mq-ms 480px ->
--> @media @mq-sm 768px ->
--> @media @mq-md 992px ->
--> @media @mq-lg 1200px ->

Visibility classes (visible-, hidden-):

--> xs - 479px extra small
--> ms 480px - 767px medium small
--> sm 768px - 991px small
--> md 992px - 1199px medium
--> lg 1200px - large

0px × 0px